โหมดความล้มเหลวหลักของโช้คอัพ

Main Failure Mode of Shock Absorber

1.น้ำมันรั่ว: ตลอดวงจรชีวิต แดมเปอร์มองเห็นหรือไหลออกจากน้ำมันจากภายในระหว่างสภาวะคงที่หรือสภาพการทำงาน

2. ความล้มเหลว: โช้คอัพสูญเสียหน้าที่หลักในช่วงอายุการใช้งาน โดยปกติการสูญเสียแรงสั่นสะเทือนของแดมเปอร์จะเกิน 40% ของแรงหน่วงที่กำหนดในช่วงอายุการใช้งาน

3.เสียงผิดปกติ: ในช่วงชีวิตของแดมเปอร์ เสียงผิดปกติที่เกิดจากการรบกวนของชิ้นส่วนในระหว่างกระบวนการทำงาน (เสียงเสียดสีที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำมันแดมเปอร์ไหลผ่านระบบวาล์วไม่ผิดปกติ)


เวลาโพสต์:-11-2021 ก.ค.